Startside

Advokat ved trafikkskade

 

Har du fått en trafikkskade, har du sannsynligvis krav på mer i erstatning enn hva forsikringsselskapet tilbyr deg. For å få erstatningen du har krav på bør du derfor bruke en advokat som har erfaring med å kreve erstatning etter trafikkskade.

 

Hos trafikkskade-advokaten får du kontakt med advokater som er spesialister på trafikkskade- og erstatningsrett.

 

Kontakt oss idag og få vite mer om dine rettigheter.

Still ditt spørsmål her:

 
 
 
 

Du bør bruke advokat som er spesialist på trafikkskade

Hvis du har fått en trafikkskade, har du krav på erstatning. Sannsynligvis vil du ha krav på en større erstatning enn hva forsikringsselskapet ønsker å tilby deg.

 

En erstatning etter trafikkskade skal sette deg i den samme økonomiske situasjonen som du ville vært i dersom trafikkskaden tenkes borte. Dette innebærer at du bl.a. har krav på å få erstatning for utgifter, inntektstap og tapt hjemmearbeidsevne.

 

Utgifter til advokat skal dekkes av forsikringsselskapet, på lik linje med alle andre utgifter du har etter trafikkskaden.

 

Forsikringsselskapene har store juridiske avdelinger som jobber målbevisst for å minimere erstatningsutbetalingene der de kan. Derfor er det vanskelig å få det du har krav på hvis du prøver å kreve erstatning etter trafikkskaden alene. Hvis du bruker en advokat som er spesialist på trafikkskade til å kreve erstatning for deg, øker du dine sjanser betydelig til å få en bedre erstatning.

 

Skal du kreve erstatning etter en trafikkskade, bør du kontakte advokat så raskt som mulig etter at du har vært i en trafikkulykke. Da øker du dine muligheter for at saken håndteres riktig allerede fra et tidlig tidspunkt, og du får den erstatningen du har krav på.

 

Vil du ha riktig erstatning?

Bruk riktig advokat!

Ta kontakt med advokater som er spesialister på å kreve erstatning etter trafikkskade.

Ved trafikkskade er det et objektivt erstatningsansvar

Den som har fått en trafikkskade trenger ikke å bevise uaktsomhet fra den som forårsaket trafikkulykken. Det er nok å vite hvilken bil som forårsaket trafikkskaden, og så kan man gjøre ansvaret gjeldende overfor det forsikringsselskapet som denne bilen hadde sin forsikring i. Dette kalles juridisk for et objektivt ansvar.

 

En erstatningssak etter trafikkskade er likevel vanskelig å forholde seg til for den som er skadet, og man kan møte vanskelige problemstillinger om både årsakssammenheng og erstatningsutmåling. Dette gjør at det blir veldig viktig å velge riktig advokat, slik at du får den oppfølgingen og det resultatet du ønsker.

 

Ved alvorlige trafikkskader vil forsikringsselskapene som regel prøve å begrense sitt erstatningsansvar. En alvorlig trafikkskade som har medført at den skadelidte f.eks. ikke lenger kan jobbe som før, vil kunne gi store erstatningsutbetalinger. Det innebærer at selskapene som regel vil prøve å utbetale minst mulig til deg som har fått en trafikkskade.

 

Hvis du har fått en alvorlig trafikkskade, bør du derfor bruke en advokat med erfaring innenfor trafikkskadesaker og få juridisk bistand.

 

Denne siden leveres av

Advokatfirma Robertsen AS

 

www.robertsen.no

Postadresse:

Postboks 2724, Solli

 

www.personskadesiden.no

Besøksadresse:

Sommerrogata 17

 

www.skadesiden.no

Trafikkskade-advokaten

Tlf 22 12 24 80