Bruddskade

Bruddskade

- Få riktig erstatning ved hjelp av riktig advokat

Bruddskade kan gi krav på erstatning fra det forsikringsselskapet som er ansvarlig for trafikkskaden.

 

Hos trafikkskade-advokaten kan du lese mer og kontakte advokat. Vi gir deg svar på dine spørsmål, og hjelp med å få erstatning fra forsikringsselskapet.

 
 
 
 

Still ditt spørsmål her:

Bruddskade og erstatning

Bruddskade er en vanlig trafikkskade, og gir deg et krav på erstatning fra det ansvarlige forsikringsselskapet hvis bruddskaden har gitt deg et økonomisk tap. En bruddskade kan gi et betydelig erstatningskrav, særlig hvis du ikke kan jobbe som før, og dermed har fått et inntektstap. En advokat som er kjent med personskadeerstatning og hvordan erstatning for bruddskade skal beregnes i din sak vil kunne hjelpe deg med å finne ut av hva ditt erstatningskrav er og hvordan du skal gå frem overfor forsikringsselskapet..

 

Mange bruddskader er enkle, og lar seg lege ved gipsing. En bruddskade kan imidlertid også være svært komplisert, eksempelvis hvis det er et åpent brudd. Et åpent brudd vil ha en lengre tilhelingstid, og kan dermed gi et betydelig erstatningskrav. Akkurat hvor mye du har krav på i erstatning på grunn av bruddskaden er det vanskelig å si noe om før man går konkret inn i din sak. All erstatning etter trafikkskade, herunder også bruddskader, skal beregnes individuelt. Derfor bør du la deg representere av advokat som er spesialist på trafikkskade- og personskaderett.

 

Utgiftene til advokat etter trafikkskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Du bør derfor få advokatbistand fra Trafikkskade-advokaten.

 

Når skaden din er blitt stabil nok, vil vi hjelpe deg med å få slutterstatningen etter trafikkulykken. En erstatning etter bilulykke vil kunne bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter:

 

 

Hos Trafikkskade-advokaten kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Denne siden leveres av

Advokatfirma Robertsen AS

 

www.robertsen.no

Postadresse:

Postboks 2724, Solli

 

www.personskadesiden.no

Besøksadresse:

Sommerrogata 17

 

www.skadesiden.no

Trafikkskade-advokaten

Tlf 22 12 24 80