Frontkollisjon

Frontkollisjon

- Få riktig erstatning ved hjelp av riktig advokat

En trafikkskade etter frontkollisjon kan gi store erstatningskrav, avhengig av hvordan din helse og økonomi blir påvirket av frontkollisjonen.

 

Hos trafikkskade-advokaten kan du lese mer og kontakte advokat og få svar på dine spørsmål, og hjelp med å få erstatning fra forsikringsselskapet.

 
 
 
 

Still ditt spørsmål her:

Erstatning etter frontkollisjon

Frontkollisjon er når en bil kommer over i motgående kjørefelt og kolliderer med motgående trafikk. Dette er svært dramatiske trafikkulykker. Ettersom begge biler ofte har relativt høye hastigheter, har frontkollisjoner et svært stort skadepotensiale. Erstatning etter frontkollisjoner kan dermed også ofte være relativt høye, og erstatningssaken komplisert. Du bør derfor engasjere en advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningssaker til å fremme ditt krav overfor forsikringsselskapet.

 

En frontkollisjon kan også resultere i store psykiske traumer, og det er ikke uvanlig at personer som havner i frontkollisjoner senere sliter med PTSD. Ved hurtig akuttbehandling blir heldigvis de aller fleste som utsettes for frontkollisjoner også helt friske igjen, men det er likevel mange som blir sittende igjen med alvorlige trafikkskader som gir dem et stort økonomisk tap.

 

Når et forsikringsselskap står overfor å måtte foreta store utbetalinger, så vil det ofte være vanskelig å ha med å gjøre. Selv om selskapet gjerne vil gi inntrykk av å stå på din side, så ønsker det å spre penger på bekostning av din erstatning. Dette kan gi den skadelidte store økonomiske problemer, særlig hvis vedkommende er borte fra jobb såpass lenge at ytelsene fra NAV går fra å være sykepenger og over til arbeidsavklaringspenger. Da forsvinner en tredjedel av lønna, og dette er noe som de aller fleste har problemer med å håndtere i lengden.

 

Du bør derfor engasjere advokat tidlig i prosessen, slik at du får den bistanden som trengs for å unngå at du havner en vanskeligere økonomisk situasjon enn nødvendig. En advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett vil være vant til hvordan forsikringsselskaper opptrer, og vet hva som må til for å ivareta dine interesser.

 

Utgiftene til advokat etter frontkollisjon dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Du bør derfor få advokatbistand fra Trafikkskade-advokaten.

 

Når skaden din er blitt stabil nok, vil vi hjelpe deg med å få slutterstatningen etter trafikkulykken. En erstatning etter bilulykke vil kunne bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter:

 

 

Hos Trafikkskade-advokaten kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Denne siden leveres av

Advokatfirma Robertsen AS

 

www.robertsen.no

Postadresse:

Postboks 2724, Solli

 

www.personskadesiden.no

Besøksadresse:

Sommerrogata 17

 

www.skadesiden.no

Trafikkskade-advokaten

Tlf 22 12 24 80