Trafikkskader

Trafikkskader

- Få riktig erstatning ved hjelp av riktig advokat

Trafikkskader kan være svært forskjellige, og kan også påvirke hver enkelt skadelidt forskjellig. Derfor kan en sak om erstatning for trafikkskade være veldig komplisert.

 

Hos trafikkskade-advokaten kan du lese mer og kontakte advokat og få svar på dine spørsmål, og hjelp med å få erstatning fra forsikringsselskapet.

 
 
 
 

Still ditt spørsmål her:

Ulike trafikkskader

Trafikkskade kan defineres som en personskade som er forårsaket av en bil eller annet motorisert kjøretøy i en trafikkulykke. Det finnes mange ulike typer trafikkskader, både sortert etter ulykkestype og etter skadetype. Felles er imidleritd at hvis du får en trafikkskade, kan du ha krav på erstatning fra det forsikringsselskapet som er ansvarlig for skaden. Det er imidlertid vanskelig å håndtere en slik erstatningssak på egenhånd. Skal du kreve erstatning etter trafikkskade, bør du derfor engasjere en advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett.

 

Den som har fått en trafikkskade trenger ikke å bevise uaktsomhet fra den som forårsaket trafikkulykken. Det er nok å vite hvilken bil som var årsak til trafikkskaden, og så kan man gjøre ansvaret gjeldende overfor det forsikringsselskapet som denne bilen hadde sin forsikring i.

 

Ved alvorlige trafikkskader vil forsikringsselskapene som regel prøve å begrense sitt erstatningsansvar. En alvorlig trafikkskade som har medført at den skadelidte f.eks. ikke lenger kan jobbe som før, vil kunne gi store erstatningsutbetalinger. Det innebærer at selskapene som regel vil prøve å utbetale minst mulig til deg som har fått en personskade etter trafikkulykke. Hvis selskapet lykkes med dette, så vil dette kunne påvirke din økonomiske situasjon resten av livet. Du bør derfor oppsøke en advokat med erfaring innenfor trafikkskadesaker og som vet hvordan man skal forholde seg til forsikringsselskapet og deres mange påfunn..

 

Utgiftene til advokat etter trafikkskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Du bør derfor få advokatbistand fra Trafikkskade-advokaten.

 

Når skaden din er blitt stabil nok, vil vi hjelpe deg med å få slutterstatningen etter trafikkulykken. En erstatning etter bilulykke vil kunne bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter:

 

 

Hos Trafikkskade-advokaten kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Denne siden leveres av

Advokatfirma Robertsen AS

 

www.robertsen.no

Postadresse:

Postboks 2724, Solli

 

www.personskadesiden.no

Besøksadresse:

Sommerrogata 17

 

www.skadesiden.no

Trafikkskade-advokaten

Tlf 22 12 24 80