Skulderskade

Skulderskade

- Få riktig erstatning ved hjelp av riktig advokat

Skulderskade kan gi krav på erstatning fra det forsikringsselskapet som er ansvarlig for trafikkskaden.

 

Hos trafikkskade-advokaten kan du lese mer og kontakte advokat. Vi gir deg svar på dine spørsmål, og hjelp med å få erstatning fra forsikringsselskapet.

 
 
 
 

Still ditt spørsmål her:

Skulderskade og erstatning

Skulderskader kan gi krav på erstatning hvis skaden har oppstått i en trafikkulykke. Det kan være veldig hemmende å få en skulderskade, og dette påvirker også beregningen av det økonomiske kravet. Selve beregningen av en erstatning etter en skulderskade kan være komplisert, og prosessen mot forsikringsselskapet kan være vanskelig. Du bør derfor bruke en advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningssaker.

 

En skulderskade oppstår vanligvis ved fall eller slag direkte mot skulderen. Dette kan lett skje ved trafikkulykker, eksempelvis for passasjerer som blir kastet fremover i buss eller trikk. Den som har fått en skulderskade etter en trafikkulykke ikke trenger å bevise uaktsomhet fra den som forårsaket trafikkulykken. Det er nok å vite hvilken bil eller kjøretøy som forårsaket trafikkskaden, og så kan man gjøre ansvaret gjeldende overfor forsikringsselskapet som forsikret den aktuelle bilen..

 

Hvilke økonomiske konsekvenser skulderskaden kan få for den enkelte vil være avhengig av hvor alvorlig skulderskaden er og hvordan den påvirker den som har fått skaden. Dette har sammenheng med at erstatningen skal beregnes konkret for den enkelte skadelidte, og man må derfor se hen til hvilke økonomiske konsekvenser skulderskaden har gitt. Det er dermed ikke noen standard erstatningsnivå ved skulderskade, og en advokat kan ikke på generell basis si noe om hva du kan forvente å få i erstatning etter skulderskaden. Derfor bør du bruke en advokat som kjenner til hvordan erstatningen skal beregnes i din sak.

 

Utgiftene til advokat etter trafikkskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Du bør derfor få advokatbistand fra Trafikkskade-advokaten.

 

Når skaden din er blitt stabil nok, vil vi hjelpe deg med å få slutterstatningen etter trafikkulykken. En erstatning etter bilulykke vil kunne bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter:

 

 

Hos Trafikkskade-advokaten kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Denne siden leveres av

Advokatfirma Robertsen AS

 

www.robertsen.no

Postadresse:

Postboks 2724, Solli

 

www.personskadesiden.no

Besøksadresse:

Sommerrogata 17

 

www.skadesiden.no

Trafikkskade-advokaten

Tlf 22 12 24 80