Håndskade

Håndskade

- Få riktig erstatning ved hjelp av riktig advokat

Håndskade kan gi krav på erstatning fra det forsikringsselskapet som er ansvarlig for trafikkskaden.

 

Hos trafikkskade-advokaten kan du lese mer og kontakte advokat. Vi gir deg svar på dine spørsmål, og hjelp med å få erstatning fra forsikringsselskapet.

 
 
 
 

Still ditt spørsmål her:

Håndskade og erstatning

En håndskade kan gi krav på erstatning hvis skaden har oppstått i en trafikkulykke.

Eksempler på håndskade som trafikkskade kan være knusningsskader og klemskader. Dette kan medføre brudd av fingre og bein inne i hånda. Hvis håndskaden er komplisert, kan skaden bli varig. Da kan dette resultere i et krav om erstatning fra forsikringsselskapet til bilen som forårsaket trfikkulykken. Skal du kreve erstatning etter en håndskade, bør du bruke advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett.

 

Erstatning etter håndskade skal beregnes individuelt. Det vil si at man må se helt konkret på hvordan håndskaden påvirker deg i din hverdag, og man må se på hver enkelt erstatningspost. Hvis du har tenkt å kreve erstatning etter en håndskade, bør du derfor få en vurdering fra en advokat som er spesialist på trafikkskade og erstatning. Du vil da få en kvalifisert gjennomgang av trafikkskadesaken din og nærmere vurderinger av hvilke muligheter du har til å kreve erstatning etter håndskaden.

 

Utgiftene til advokat etter trafikkskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Du bør derfor få advokatbistand fra Trafikkskade-advokaten.

 

Når skaden din er blitt stabil nok, vil vi hjelpe deg med å få slutterstatningen etter trafikkulykken. En erstatning etter bilulykke vil kunne bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter:

 

 

Hos Trafikkskade-advokaten kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Denne siden leveres av

Advokatfirma Robertsen AS

 

www.robertsen.no

Postadresse:

Postboks 2724, Solli

 

www.personskadesiden.no

Besøksadresse:

Sommerrogata 17

 

www.skadesiden.no

Trafikkskade-advokaten

Tlf 22 12 24 80