Trailerulykke

Trailerulykke

- Få riktig erstatning ved hjelp av riktig advokat

En trafikkskade etter trailerulykke kan gi store erstatningskrav, avhengig av hvordan din helse og økonomi blir påvirket av trailerulykken.

 

Hos trafikkskade-advokaten kan du lese mer og kontakte advokat og få svar på dine spørsmål, og hjelp med å få erstatning fra forsikringsselskapet.

 
 
 
 

Still ditt spørsmål her:

Erstatning etter trailerulykke

Trailerulykke kan gi store trafikkskader hvis du sitter i en personbil som kolliderer med en trailer. Også for en trailersjåfør kan en trailerulykke gi betydelige personskader, ettersom det kan være store krefter involvert når en trailer er i en trafikkulykke. Hvis du blir utsatt for en trailerulykke og får en trafikkskade, kan du fremme et krav om erstatning overfor forsikringsselskapet til den bilen som var årsak til trafikkulykken. Du bør da bruke en advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningssaker.

 

Hvis du sitter i en personbil som kolliderer med en trailer, kan ulykken være særdeles dramatisk og traumatisk. Særlig kan dette gjelde ved frontkollisjoner/møteulykker. Her vil ulykken kunne være så dramatisk at den i tillegg til de fysiske skadene også kan gi psykiske skader som eksempelvis PTSD.

 

Ved erstatningskrav etter alvorlige trafikkulykker, slik som trailerulykker fort kan være, så vil forsikringsselskapene som regel prøve å begrense sitt erstatningsansvar. En alvorlig trailerulykke som har medført at den skadelidte f.eks. ikke lenger kan jobbe som før, vil kunne gi store erstatningsutbetalinger, og selskapene bruker derfor mye ressurser på å redusere erstatningsplikten. Hvis du har fått en alvorlig trafikkskade, bør du derfor oppsøke en advokat med erfaring innenfor trafikkskadesaker og få juridisk bistand slik at du ikke går glipp av den erstatningen du har krav på.

 

Utgiftene til advokat etter trailerulykke dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Du bør derfor få advokatbistand fra Trafikkskade-advokaten.

 

Når skaden din er blitt stabil nok, vil vi hjelpe deg med å få slutterstatningen etter trafikkulykken. En erstatning etter bilulykke vil kunne bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter:

 

 

Hos Trafikkskade-advokaten kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Denne siden leveres av

Advokatfirma Robertsen AS

 

www.robertsen.no

Postadresse:

Postboks 2724, Solli

 

www.personskadesiden.no

Besøksadresse:

Sommerrogata 17

 

www.skadesiden.no

Trafikkskade-advokaten

Tlf 22 12 24 80