Nakkeskade

Nakkeskade

- Få riktig erstatning ved hjelp av riktig advokat

Nakkeskade kan gi krav på erstatning fra det forsikringsselskapet som er ansvarlig for trafikkskaden.

 

Hos trafikkskade-advokaten kan du lese mer og kontakte advokat. Vi gir deg svar på dine spørsmål, og hjelp med å få erstatning fra forsikringsselskapet.

 
 
 
 

Still ditt spørsmål her:

Nakkeskade og erstatning

Nakkeskader kan gi deg krav på erstatning, hvis du har fått nakkeskaden i form av en trafikkskade. Nakken kan få andre skader enn bare nakkeslengskader, og ved alvorlige trafikkulykker er det ikke uvanlig at det skjer brudd i nakken og nakkevirvlene. Har du fått en bruddskade i nakken - eller en annen form for nakkeskade - etter en trafikkulykke, og vurderer å kreve erstatning for nakkeskaden, bør du ta kontakt med advokat gjennom Personskadesiden for bistand med trafikkskaden så du får erstatningen du har krav på.

 

I motsetning til hva som gjelder for nakkesleng og whiplash, er det for andre nakkeskader ikke like strenge vilkår ved skadeforløpet for at du skal kunne kreve erstatning etter nakkeskaden. Ved nakkeskader, herunder nakkebruddskader, er det nemlig lettere å finne objektivt konstaterbare funn som underbygger at du har krav på erstatning.

 

Det er imidlertid viktig å vite at punktene om skadeevne, akuttsymptomer, brosymptomer og at skadens utvikling må være i henhold til almenn medisinsk viten er noe man også ser hen til ved andre typer skader enn nakkesleng. Du bør derfor oppsøke advokat tidlig i prosessen, slik at du får din sak behandlet på korrekt vis, og ikke går glipp av erstatning.

 

Utgiftene til advokat etter trafikkskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Du bør derfor få advokatbistand fra Trafikkskade-advokaten.

 

Når skaden din er blitt stabil nok, vil vi hjelpe deg med å få slutterstatningen etter trafikkulykken.. En erstatning etter bilulykke vil kunne bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter:

 

 

Hos Trafikkskade-advokaten kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Denne siden leveres av

Advokatfirma Robertsen AS

 

www.robertsen.no

Postadresse:

Postboks 2724, Solli

 

www.personskadesiden.no

Besøksadresse:

Sommerrogata 17

 

www.skadesiden.no

Trafikkskade-advokaten

Tlf 22 12 24 80