Påførte utgifter

Påførte utgifter ved trafikkskade

Få erstatning for ditt tap ved bruk av riktig advokat

 
 
 
 

Still ditt spørsmål her:

Påførte utgifter ved trafikkskade

Påførte utgifter som trafikkskaden har gitt deg, skal i utgangspunktet erstattes av forsikringsselskapet. Du må derfor passe på at du tar vare på alle kvitteringer på utgifter du har som en følge av skaden, slik at du kan få erstatning for disse. Det stilles imidlertid opp noen grenser for hvor langt denne erstatningsplikten går når det gjelder påførte utgifter, og dette er det viktig at du er klar over før du pådrar deg utgifter og før du krever erstatning for erstatningsposten påførte utgifter. Selskapet vil gjerne gi deg avslag når du krever erstattet utgifter du har hatt, mens en advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett vil kunne rådgi deg bedre i forhold til hvilke utgifter du bør fastholde overfor selskapet.

 

Hvis de påførte utgiftene kan bli dekket gjennom NAV, så må du søke om dekning derfra før eventuelt krever å få dem erstattet fra forsikringsselskapet. Pass på at du må søke om å få påførte utgifter refundert innen seks måneder etter at de ble pådratt for at du kan få dem refundert fra NAV. Hvis du har oversittet denne fristen, vil du få avslag fra NAV. Du vil også få avslag fra selskapet fordi du burde ha overholdt fristen overfor NAV.

 

Jo mer nødvendig en påført utgift er for deg i behandlingsøyemed, jo lettere er det å få aksept fra forsikringsselskapet for at utgiften skal erstattes. Jo lenger du beveger deg fra rent nødvendige behandlingsutgifter, og over i mer sosiale kostnader, jo mindre velvillige vil også forsikringsselskapene være i forhold til å betale erstatning for utgiftene.

 

Påførte utgifter skal dekkes fortløpende av selskapet, og dette gjøres i form av á konto utbetalinger. De fleste forsikringsselskapene er imidlertid trege med å erstatte disse utgiftene, og som skadelidt blir du sliten av å måtte mase på selskapet for å få erstatningen du har krav på. Dette er en dialog som en advokat med erfaring innenfor trafikkskade- og erstatningrett er vant til å ta med forsikringsselskapet, slik at din økonomiske belastning etter skaden ikke skal bli for tung å bære.

 

* * * * * *

 

Erstatningen din skal dekke ditt individuelle tap. En erstatningssak etter trafikkskade kan være en komplisert prosess, og du er derfor best tjent med en advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett. Dette gjelder ikke bare i forhold til selve beregningen av erstatning, men også i forhold til hvilke av dine og selskapets anførsler som har mulighet til å føre fram for en domstol hvis saken blir satt på spissen.

 

En erstatning for trafikkskade vil normalt bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter:

 

Denne siden leveres av

Advokatfirma Robertsen AS

 

www.robertsen.no

Postadresse:

Postboks 2724, Solli

 

www.personskadesiden.no

Besøksadresse:

Sommerrogata 17

 

www.skadesiden.no

Trafikkskade-advokaten

Tlf 22 12 24 80