Multitraume

Multitraume

- Få riktig erstatning ved hjelp av riktig advokat

Multitraume kan gi krav på erstatning fra det forsikringsselskapet som er ansvarlig for trafikkskaden.

 

Hos trafikkskade-advokaten kan du lese mer og kontakte advokat. Vi gir deg svar på dine spørsmål, og hjelp med å få erstatning fra forsikringsselskapet.

 
 
 
 

Still ditt spørsmål her:

Multitraume og erstatning

Multitraume innebærer at den som blir skadet får skade på flere kroppsdeler og/eller indre organer samtidig. Dette skjer gjerne ved veldig alvorlige trafikkulykker. Avhengig av om multitraumet gir varige skader, kan et erstatningskrav bli betydelig, fordi den skadelidte kan ha mange og store behov for tilrettelegging. Det kan være veldig vanskelig å beregne erstatningen du har krav på etter et multitraume, og du bør derfor bruke en advokat som er dyktig på trafikkskade- og erstatningsrett..

 

Ved multitraume står den som har fått skaden ofte overfor flere operasjoner og langvarig rehabilitering. Når helsen og rehabiliteringen krever så mye energi og innsats som ved en multitraumeskade kan det være tungt å måtte forholde seg til forsikringsselskapet og krav om trafikkskadeerstatning i tillegg. Derfor er det mange som velger å kontakte advokat tidlig i prosessen slik at de kan konsentrere seg om det helsemessige.

 

Et multitraume som har medført at den skadelidte f.eks. ikke lenger kan jobbe som før, vil kunne gi store erstatningsutbetalinger. Når det er risiko for at erstatningsbeløpene blir store, slik tilfellet vil være ved krav om erstatning etter multitraume, så vil forsikringsselskapene som regel vil prøve å begrense sitt erstatningsansvar. Det innebærer at selskapene som regel vil prøve å utbetale minst mulig til deg som har fått en personskade etter trafikkulykke. Hvis du har fått multitraumeskade, bør du derfor oppsøke en advokat med erfaring innenfor trafikkskadesaker og få kvalifisert juridisk bistand.

 

Utgiftene til advokat etter trafikkskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Du bør derfor få advokatbistand fra Trafikkskade-advokaten.

 

Når skaden din er blitt stabil nok, vil vi hjelpe deg med å få slutterstatningen etter trafikkulykken. En erstatning etter bilulykke vil kunne bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter:

 

 

Hos Trafikkskade-advokaten kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Denne siden leveres av

Advokatfirma Robertsen AS

 

www.robertsen.no

Postadresse:

Postboks 2724, Solli

 

www.personskadesiden.no

Besøksadresse:

Sommerrogata 17

 

www.skadesiden.no

Trafikkskade-advokaten

Tlf 22 12 24 80