Hodeskade

Hodeskade

- Få riktig erstatning ved hjelp av riktig advokat

Hodeskade kan gi krav på erstatning fra det forsikringsselskapet som er ansvarlig for trafikkskaden.

 

Hos trafikkskade-advokaten kan du lese mer og kontakte advokat. Vi gir deg svar på dine spørsmål, og hjelp med å få erstatning fra forsikringsselskapet.

 
 
 
 

Still ditt spørsmål her:

Hodeskade og erstatning

Hodeskader kan være alvorlige hvis de ikke får god behandling. Trafikanter og fotgjengere som ikke har god beskyttelse, er særlig utsatt for hodeskade hvis det skjer en ulykke. Hvis du vurderer å kreve erstatning etter hodeskade, bør du engasjere advokat som har erfaring med personskade- og erstatningssaker slik at du ikke blir lurt av forsikringsselskapene.

 

Hvis du har fått en hodeskade som trafikkskade, er kan akuttbehandlingen du mottar være helt avgjørende for den videre skadeutviklingen. Den som mistenkes for å ha fått en hodeskade må undersøkes grundig, med måling og kontroll av blodtrykk og puls. Videre må legene undersøke om det er tegn på skader av nervesystemet, om pupillene reagerer normalt på lys, om det er tegn på indre blødninger, og hvordan pasientens bevissthetstilstand er. CT av hodet er viktig. Det er også viktig at pasienten observeres over tid.

 

En hodeskade kan følge en annen skadeutvikling enn hva som er tilfelle ved andre typer skader, som eksempelvis bruddskader eller nakkesleng/whiplash mv. Dette kan gjøre at en erstatningssak etter en hodeskade kan være mer komplisert enn "vanlige" erstatningssaker. Du bør derfor bruke en advokat som er spesialist på trafikkskade- og erstatningsrett til å hjelpe deg i din erstatningssak mot forsikringsselskapet..

 

Utgiftene til advokat etter trafikkskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Du bør derfor få advokatbistand fra Trafikkskade-advokaten.

 

Når skaden din er blitt stabil nok, vil vi hjelpe deg med å få slutterstatningen etter trafikkulykken. En erstatning etter bilulykke vil kunne bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter:

 

 

Hos Trafikkskade-advokaten kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Denne siden leveres av

Advokatfirma Robertsen AS

 

www.robertsen.no

Postadresse:

Postboks 2724, Solli

 

www.personskadesiden.no

Besøksadresse:

Sommerrogata 17

 

www.skadesiden.no

Trafikkskade-advokaten

Tlf 22 12 24 80