Hjemmearbeidstap

Hjemmearbeidstap ved trafikkskade

Få erstatning for ditt tap ved bruk av riktig advokat

 
 
 
 

Still ditt spørsmål her:

Hjemmearbeidstap ved trafikkskade

Hjemmearbeidstap skal erstattes på samme måte som annet inntektstap. Dette dreier seg omå få erstatning for utgifter du får på grunn av trafikkskaden til husarbeid, som eksempelvis vasking, maling, handling, gressklipping og andre ting man gjør tilknyttet hjemmet og driften av den daglige husholdningen.

 

Det er den tapte evnen til å utføre arbeid i hjemmet som skal erstattes når man vurderer erstatning for hjemmearbeidstap. Det spiller dermed ingen rolle om du faktisk har hatt utgifter tilknyttet dette eller om du har latt venner og familie hjelpe til med arbeid i hjemmet du ikke lenger er i stand til å gjøre. Bakgrunnen for dette er at man ønsker at en skadelidt skal ha mulighet til å kjøpe hjelp til hjemmet, uansett om det ikke har blitt betalt for bistand til arbeid i hjemmet tidligere eller ikke.

 

Hjemmearbeidstap var lenge ikke gjenstand for erstatning, men er nå akseptert som en selvstendig erstatningspost på lik linje med inntektstapet. Det kan imidlertid være en komplisert erstatningspost å argumentere for overfor forsikringsselskapet, og det er derfor en fordel å ha bistand i denne prosessen.

 

 

* * * * * *

 

Erstatningen din skal dekke ditt individuelle tap. En erstatningssak etter trafikkskade kan være en komplisert prosess, og du er derfor best tjent med en advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett. Dette gjelder ikke bare i forhold til selve beregningen av erstatning, men også i forhold til hvilke av dine og selskapets anførsler som har mulighet til å føre fram for en domstol hvis saken blir satt på spissen.

 

En erstatning for trafikkskade vil normalt bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter:

 

Denne siden leveres av

Advokatfirma Robertsen AS

 

www.robertsen.no

Postadresse:

Postboks 2724, Solli

 

www.personskadesiden.no

Besøksadresse:

Sommerrogata 17

 

www.skadesiden.no

Trafikkskade-advokaten

Tlf 22 12 24 80