Togulykke

Togulykke

- Få riktig erstatning ved hjelp av riktig advokat

En trafikkskade etter togulykke kan gi store erstatningskrav, avhengig av hvordan din helse og økonomi blir påvirket av togulykken.

 

Hos trafikkskade-advokaten kan du lese mer og kontakte advokat og få svar på dine spørsmål, og hjelp med å få erstatning fra forsikringsselskapet.

 
 
 
 

Still ditt spørsmål her:

Erstatning etter togulykke

Hvis du er utsatt for en togulykke, kan du ha krav på erstatning. Erstatningen skal som utgangspunkt dekke ditt økonomiske tap som trafikkskaden har gitt deg, og den skal derfor beregnes konkret og individuelt for den som blir skadet. Hvis du skal fremme et krav om erstatning etter en togulykke, bør du la deg representere av en advokat som har erfaring med å kreve erstatning etter trafikkskader - herunder også togulykker.

 

Et tog er stort og tungt, og kan komme i høye hastigheter langs sporet. På grunn av disse egenskapene kan det være mange krefter involvert i en togulykke når den først skjer, enten det skjer ved avsporing eller ved kollisjon.

 

Skadene for togpassasjerene blir ofte enda mer alvorlige fordi det ikke er vanlig å bruke setebelter når passasjerene sitter i toget. Som togpassasjer er man vant til å bevege seg fritt, og man er da også veldig utsatt for skade hvis det skulle skje en ulykke. Jo mer alvorlig skaden er, jo større og mer komplisert vil gjerne erstatningssaken også være. Du bør derfor bruke en advokat som har erfaring med trafikkskadesaker, slik at erstatningssaken håndteres riktig.

 

Utgiftene til advokat etter togeulykke dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Du bør derfor få advokatbistand fra Trafikkskade-advokaten.

 

Når skaden din er blitt stabil nok, vil vi hjelpe deg med å få slutterstatningen etter trafikkulykken. En erstatning etter bilulykke vil kunne bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter:

 

 

Hos Trafikkskade-advokaten kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Denne siden leveres av

Advokatfirma Robertsen AS

 

www.robertsen.no

Postadresse:

Postboks 2724, Solli

 

www.personskadesiden.no

Besøksadresse:

Sommerrogata 17

 

www.skadesiden.no

Trafikkskade-advokaten

Tlf 22 12 24 80