Fotgjengerulykke

Fotgjengerulykke

- Få riktig erstatning ved hjelp av riktig advokat

En trafikkskade etter fotgjengerulykke kan gi store erstatningskrav, avhengig av hvordan din helse og økonomi blir påvirket av fotgjengerulykken.

 

Hos trafikkskade-advokaten kan du lese mer og kontakte advokat og få svar på dine spørsmål, og hjelp med å få erstatning fra forsikringsselskapet.

 
 
 
 

Still ditt spørsmål her:

Erstatning etter fotgjengerulykke

En fotgjengerulykke kan gi omfattende skader, særlig for den som blir påkjørt av en bil og dermed får en trafikkskade. En bil er stor og tung, og kanselv ved relativt lave hastigheter påføre en fotgjenger store skader. Det er ikke uvanlig at den skadelidte ved en fotgjengerulykke blir kastet flere meter fremover når bilen treffer. Er du utsatt for en fotgjengerulykke og skal kreve erstatning, bør du engasjere advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett.

 

Hvis du har blitt utsatt for en fotgjengerulykke i et fotgjengerfelt, kan du i tillegg til de vanlige erstatningspostene også ha krav på oppreisning. Oppreisning er en kompensasjon for tort og svie, og kan kreves hvis den som forårsaket fotgjengerulykken har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig. Det stilles strenge krav til bilistene når de nærmer seg fotgjengerfelter, og derfor vil en trafikkulykke på en fotgjenger som krysser et fotgjengerfelt fort gi et krav på oppreisning.

 

Hvis du er utsatt for en fotgjengerulykke og har fått alvorlige skader, kan det noen ganger være aktuelt for politiet å gjennomføre en straffesak mot bilisten. I disse tilfellene kan du ha krav på bistandsadvokat, alt ettersom hvilke straffebud politiet vurderer tiltalen etter. Bistandsadvokaten vil da hjelpe deg under straffesaken, og med å fremme krav om erstatning og oppreisning overfor bilisten. Som regel vil det lønne seg å bruke samme bistandsadvokat i straffesaken som i forsikringssaken, ettersom disse sakene henger nøye sammen.

 

Utgiftene til advokat etter fotgjengerulykke som trafikkskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Du bør derfor få advokatbistand fra Trafikkskade-advokaten.

 

Når skaden din er blitt stabil nok, vil vi hjelpe deg med å få slutterstatningen etter trafikkulykken. En erstatning etter bilulykke vil kunne bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter:

 

 

Hos Trafikkskade-advokaten kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Denne siden leveres av

Advokatfirma Robertsen AS

 

www.robertsen.no

Postadresse:

Postboks 2724, Solli

 

www.personskadesiden.no

Besøksadresse:

Sommerrogata 17

 

www.skadesiden.no

Trafikkskade-advokaten

Tlf 22 12 24 80