Nakkesleng

Nakkesleng

- Få riktig erstatning ved hjelp av riktig advokat

Nakkesleng kan gi krav på erstatning fra det forsikringsselskapet som er ansvarlig for trafikkskaden.

 

Hos trafikkskade-advokaten kan du lese mer og kontakte advokat. Vi gir deg svar på dine spørsmål, og hjelp med å få erstatning fra forsikringsselskapet.

 
 
 
 

Still ditt spørsmål her:

Nakkesleng og erstatning

Nakkesleng lar seg ikke påvise like enkelt som f.eks. ortopediske skader. Dette er fordi en nakkeslen ikke viser seg på røntgen eller MR på lik linje med andre typer skader. Nakkesleng oppstår ofte ved påkjørsler bakfra med at hodet plutselig kastes hardt frem og tilbake. Det er en vanskelig prosess å vinne frem med et krav om erstatning etter nakkesleng, og forsikringsselskapet er ofte vanskelig å forholde seg til. Hvis du skal kreve erstatning etter nakkesleng, bør du derfor kontakte advokat som har erfaring med nakkeslengskader, og som vet hvordan du skal forholde deg til forsikringsselskapets anførsler.

 

Forsikringsselskapene følger en helt bestemt oppskrift for når de aksepterer en nakkeslengskade, og når de ikke gjør det. Hvis du er uheldig, og din skadeutvikling skiller seg fra hva selskapet har definert for nakkeslengskader så vil selskapet prøve å avslå erstatningskravet ditt.

 

Hvis du har vært i en trafikkulykke og tror du har fått nakkesleng, du sørge for at du oppsøker lege senest iløpet av de tre første dagene etter ulykken. Vær også veldig nøye med hva som skrives i journalen din, slik at du kan bevise at du fikk nakkesleng allerede tett inntil ulykkestidspunktet. Du må også få medisinske behandling jevnlig etter dette slik at du får skrevet ned alle plagene dine i journalen og at du har disse konstant etter trafikkulykken.

 

Det er også viktig at du sørger for at journalene dine gir et bilde av en skadeutvikling som stemmer med det som normalt forventes ved nakkesleng. For eksempel kreves det at smertene er mest intense i de første dagene, for så å gradvis avta før de stabiliserer seg på et lavere nivå.

 

Utgiftene til advokat etter trafikkskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Du bør derfor få advokatbistand fra Trafikkskade-advokaten.

 

Når skaden din er blitt stabil nok, vil vi hjelpe deg med å få slutterstatningen etter trafikkulykken. En erstatning etter bilulykke vil kunne bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter:

 

 

Hos Trafikkskade-advokaten kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Denne siden leveres av

Advokatfirma Robertsen AS

 

www.robertsen.no

Postadresse:

Postboks 2724, Solli

 

www.personskadesiden.no

Besøksadresse:

Sommerrogata 17

 

www.skadesiden.no

Trafikkskade-advokaten

Tlf 22 12 24 80