Trafikkulykke

Trafikkulykke

- Få riktig erstatning ved hjelp av riktig advokat

En trafikkskade etter trafikkulykke kan gi store erstatningskrav, avhengig av hvordan din helse og økonomi blir påvirket av trafikkulykken.

 

Hos trafikkskade-advokaten kan du lese mer og kontakte advokat og få svar på dine spørsmål, og hjelp med å få erstatning fra forsikringsselskapet.

 
 
 
 

Still ditt spørsmål her:

Erstatning etter trafikkulykke

Trafikkulykke kan gi krav på erstatning. Hvis du blir utsatt for en trafikkulykke og får en trafikkskade, kan du fremme et krav om erstatning overfor forsikringsselskapet til den bilen som var årsak til trafikkulykken. Å kreve erstatning etter en trafikkulykke kan være en lang og omstendelig affære, særlig for den som har fått en skade og som skal konsentrere seg om å bli bedre fra den. Skal du kreve erstatning etter trafikkulykke, bør du derfor bruke advokat som har erfaring med trafikkulykkesaker og erstatningsrett.

 

De aller fleste som utsettes for trafikkulykker, får ikke alvorlige skader. Ofte er det imidlertid store krefter involvert ved trafikkulykker, og det er derfor heller ikke uvanlig at trafikkskader kan være alvorlige, og medføre store konsekvenser for de som utsettes for dem. Dersom personskadene er omfattende, vil også erstatningen etter trafikkulykken også kunne bli store.

 

Ved erstatningskrav etter alvorlige trafikkulykker vil forsikringsselskapene som regel prøve å begrense sitt erstatningsansvar. En alvorlig trafikkulykke som har medført at den skadelidte f.eks. ikke lenger kan jobbe som før, vil kunne gi store erstatningsutbetalinger. Det innebærer at selskapene som regel vil prøve å redusere utbetalingen til deg som har fått en personskade etter trafikkulykke. Hvis du har fått en alvorlig trafikkskade, bør du derfor oppsøke en advokat med erfaring innenfor trafikkskadesaker og som vet hvordan man skal håndtere selskapenes ulike krumspring.

 

Utgiftene til advokat etter trafikkulykke dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Du bør derfor få advokatbistand fra Trafikkskade-advokaten.

 

Når skaden din er blitt stabil nok, vil vi hjelpe deg med å få slutterstatningen etter trikkeulykken. En erstatning etter bilulykke vil kunne bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter:

 

 

Hos Trafikkskade-advokaten kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Denne siden leveres av

Advokatfirma Robertsen AS

 

www.robertsen.no

Postadresse:

Postboks 2724, Solli

 

www.personskadesiden.no

Besøksadresse:

Sommerrogata 17

 

www.skadesiden.no

Trafikkskade-advokaten

Tlf 22 12 24 80