Ryggskade

Ryggskade

- Få riktig erstatning ved hjelp av riktig advokat

Ryggskade kan gi krav på erstatning fra det forsikringsselskapet som er ansvarlig for trafikkskaden.

 

Hos trafikkskade-advokaten kan du lese mer og kontakte advokat. Vi gir deg svar på dine spørsmål, og hjelp med å få erstatning fra forsikringsselskapet.

 
 
 
 

Still ditt spørsmål her:

Ryggskade og erstatning

Ryggskader kan oppstå etter alvorlige trafikkulykker, og kan ofte være veldig hemmende og smertefulle for den som opplever det. Hvis en trafikkulykke har påført deg en ryggskade, som du ønsker å kreve erstatning, så bør du søke råd hos advokat som har erfaring med erstatningskrav i trafikkskadesaker. Forsikringsselskapet vil ofte vise til at mange får ryggplager uten at det knyttet opp til noe bestemt, og dermed avslå ditt erstatningskrav. Det er derfor viktig at din advokat vet hvordan man skal argumentere mot selskapets påstander.

 

En ryggskade etter trafikkulykke merkes ofte ved plutselige ryggsmerter med utstråling til bena. Særlig aktuelle ryggskader etter trafikkulykke, og som kan gi grunnlag for erstatning, er prolapsskader og ryggbrudd. For den som får en slik skade, vil man ofte oppleve at det er vanskelig å fungere som før, både hjemme og i jobb. Da er det viktig å få riktig advokat til å beregne og fremsette krav om erstatning.

 

Hvis du skal kreve erstatning for ryggskade du har fått etter trafikkulykke, bør du oppsøke advokat som er spesialist på trafikkskade- og erstatningsrett, og få en gjennomgang av saken din. Først ved å gå gjennom saken din nøye, kan advokaten få noen ordentlig formening av hva du kan kreve i erstatning. Erstatningen skal nemlig utmåles konkret for deg, og det er dermed ikke så mye å hente på å se på hva andre personer har fått i erstatning for sine skader.

 

Utgiftene til advokat etter trafikkskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Du bør derfor få advokatbistand fra Trafikkskade-advokaten.

 

Når skaden din er blitt stabil nok, vil vi hjelpe deg med å få slutterstatningen etter trafikkulykken. En erstatning etter bilulykke vil kunne bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter:

 

 

Hos Trafikkskade-advokaten kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Denne siden leveres av

Advokatfirma Robertsen AS

 

www.robertsen.no

Postadresse:

Postboks 2724, Solli

 

www.personskadesiden.no

Besøksadresse:

Sommerrogata 17

 

www.skadesiden.no

Trafikkskade-advokaten

Tlf 22 12 24 80