Oppreisning

Oppreisning ved trafikkskade

Få erstatning for ditt tap ved bruk av riktig advokat

 
 
 
 

Still ditt spørsmål her:

Oppreisning ved trafikkskade

Oppreisning skal kompensere for tort og svie for trafikkskaden overfor den skadelidte. Det er dermed en erstatning for at ulykken har skjedd, og at dette har medført et ubehag for ham eller henne. Det er imidlertid et vilkår for å få oppreisning at skadevolderen har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig, og at dette har medført en skade på den som krever oppreisning. Særlig kravet om grov uaktsomhet eller forsett gjør at det skal en del til før det er aktuelt å kreve oppreisning etter en trafikkskade.

 

Den som har blitt skadet i en trafikkulykke kan velge om oppreisning skal kreves direkte fra skadevolderen eller fra forsikringsselskapet. Ettersom oppreisning er et krav om dekning for tort og svie, er det på lik linje med ménerstatningen en erstatning for ikke-økonomisk tap. Beregningen av hva du eventuelt har krav på i oppreisning gjøres dermed ut fra retningslinjer som er fastlagt i rettspraksis, hvor bl.a. graden av skyld hos skadevolder, så vel som hvilke konkrete skader du har fått, spiller en vesentlig rolle.

 

Hvis det blir en straffesak mot skadevolder, så kan du kreve at kravet om oppreisning blir tatt med som en del av straffesaken. Noen ganger vil også advokaten din kunne hjelpe deg som bistandsadvokat og prosedere kravet ditt om oppreisning for domstolen. Hvis du får oppnevnt bistandsadvokat, vil utgiften til bistandsadvokaten dekkes av det offentlige.

 

* * * * * *

 

Erstatningen din skal dekke ditt individuelle tap. En erstatningssak etter trafikkskade kan være en komplisert prosess, og du er derfor best tjent med en advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett. Dette gjelder ikke bare i forhold til selve beregningen av erstatning, men også i forhold til hvilke av dine og selskapets anførsler som har mulighet til å føre fram for en domstol hvis saken blir satt på spissen.

 

En erstatning for trafikkskade vil normalt bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter:

 

Denne siden leveres av

Advokatfirma Robertsen AS

 

www.robertsen.no

Postadresse:

Postboks 2724, Solli

 

www.personskadesiden.no

Besøksadresse:

Sommerrogata 17

 

www.skadesiden.no

Trafikkskade-advokaten

Tlf 22 12 24 80