Lidt inntektstap

Lidt inntektstap ved trafikkskade

Få erstatning for ditt tap ved bruk av riktig advokat

 
 
 
 

Still ditt spørsmål her:

Lidt inntektstap ved trafikkskade

Inntektstap er ofte en konsekvens av alvorlige trafikkskader, og skal erstattes av det ansvarlige forsikringsselskapet. En erstatning for lidt inntektstap skal sette deg i samme økonomiske posisjon som du ville vært i hvis om ulykken ikke hadde skjedd. Man beregner dermed en erstatning for for lidt inntektstap ved å se på differansen mellom de inntektene du faktisk har etter skaden og de inntektene du mest sannsynlig ville hatt dersom skaden tenkes borte.

 

Hvis en trafikkskadet ikke lenger er i stand til å jobbe som tidligere, vil det etter hvert oppstå et inntektstap. Det første året vil som regel bli dekket fullt ut gjennom sykepengeutbetalinger. Etter det første året, går man imidlertid over på arbeidsavklaringspenger hvis den skadelidte fortsatt ikke er i stand til å jobbe. Disse utbetalingene utgjør bare 66% av den ordinære inntekten, og denne inntektsnedgangen er ofte vanskelig å håndtere. Lidt inntektstap kan i en slik situasjon være svært vanskelig å oppleve når de faste utgiftene man har gjerne er som vanlig.

 

Forsikringsselskapet skal egentlig erstatte lidt inntektstap fortløpende med á konto erstatningsutbetalinger. fleste som får en trafikkskade opplever imidlertid at forsikringsselskapet drøyer så lenge det tør med å foreta slike utbetalinger, og betaler heller ikke alltid ut alt du har krav på i de á konto utbetalingene som endelig gjøres. På denne måten vil selskapene gjøre deg desperat til å akseptere et sluttoppgjør til slutt, slik at du endelig kan få kommet á jour med dine utgifter. Hvis du er midt oppi et personskadeerstatningsoppgjør, så må du derfor passe på at du ikke påtar deg nye eller unødvendige utgifter og blir sårbar for forsikringsbransjens taktikker på dette området.

 

Hvis du får en á konto erstatningsutbetaling som er merket som lidt inntektstap, vil forsikringsselskapet oppgi dette til beskatning for deg ved årsskiftet. Det du har mottatt i utbetaling er brutto lønn, og du må derfor passe på at du setter av på en høyrentekonto en andel av utbetalingen til å møte skattekrav på dette beløpet.

 

 

* * * * * *

 

Erstatningen din skal dekke ditt individuelle tap. En erstatningssak etter trafikkskade kan være en komplisert prosess, og du er derfor best tjent med en advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett. Dette gjelder ikke bare i forhold til selve beregningen av erstatning, men også i forhold til hvilke av dine og selskapets anførsler som har mulighet til å føre fram for en domstol hvis saken blir satt på spissen.

 

En erstatning for trafikkskade vil normalt bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter:

 

Denne siden leveres av

Advokatfirma Robertsen AS

 

www.robertsen.no

Postadresse:

Postboks 2724, Solli

 

www.personskadesiden.no

Besøksadresse:

Sommerrogata 17

 

www.skadesiden.no

Trafikkskade-advokaten

Tlf 22 12 24 80