Bilulykke

Bilulykke

- Få riktig erstatning ved hjelp av riktig advokat

En trafikkskade etter bilulykke kan gi store erstatningskrav, avhengig av hvordan din helse og økonomi blir påvirket av bilulykken.

 

Hos trafikkskade-advokaten kan du lese mer og kontakte advokat og få svar på dine spørsmål, og hjelp med å få erstatning fra forsikringsselskapet.

 
 
 
 

Still ditt spørsmål her:

Erstatning etter bilulykke

I gjennomsnitt blir årlig ca 900 personer drept eller hard skadet i bilulykker hvert år. Hver bilulykke som gir slike skader, gir også omfattende erstatningskrav. Forsikringsselskapet vil som regel prøve å spare penger i oppgjøret ved å redusere erstatningen din, og har egne spesialister som jobber utelukkende med dette som mål. Derfor bør du ikke stå alene i denne prosessen, men heller engasjere advokat som er spesialist på å kreve erstatning for trafikkskade etter bilulykke.

 

En erstatningssak ved trafikkskade etter bilulykke kangå over flere år før den løser seg. Dette har bl.a. sammenheng med at personskaden må stabilisere seg før man kan si noe sikkert om hvilke skader som har blitt varige, og hvilke av skadene etter ulykken som går over. Ofte gir dette den skadelidte en lang periode hvor det ikke går å jobbe som før, og skaden blir dermed en belastning også for økonomien. Forsikringsselskapet skal dekke dette tapet, men ofte vil det være vanskelig å få disse utbetalingene fortløpende. Her vil en advokat med erfaring med erstatningssaker for trafikkskade etter bilulykke kunne håndtere prosessen overfor selskapet, slik at du kan konsentrere deg om å bli best mulig igjen etter ulykken.

 

Utgiftene til advokat etter bilulykke dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

 

Når skaden din er blitt stabil nok, vil vi hjelpe deg med å få slutterstatningen etter bilulykken. En erstatning etter bilulykke vil kunne bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter:

 

 

Hos Trafikkskade-advokaten kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Denne siden leveres av

Advokatfirma Robertsen AS

 

www.robertsen.no

Postadresse:

Postboks 2724, Solli

 

www.personskadesiden.no

Besøksadresse:

Sommerrogata 17

 

www.skadesiden.no

Trafikkskade-advokaten

Tlf 22 12 24 80