Sykkelulykke

Sykkelulykke

- Få riktig erstatning ved hjelp av riktig advokat

En trafikkskade etter sykkelulykke kan gi store erstatningskrav, avhengig av hvordan din helse og økonomi blir påvirket av sykkelulykken.

 

Hos trafikkskade-advokaten kan du lese mer og kontakte advokat og få svar på dine spørsmål, og hjelp med å få erstatning fra forsikringsselskapet.

 
 
 
 

Still ditt spørsmål her:

Erstatning etter sykkelulykke

En sykkelulykke kan gi krav på erstatning for den som får trafikkskade. Erstatningen etter en sykkelulykke skal dekke det økonomiske tapet som ulykken gir deg, og dette kan det være vanskelig å beregne konkret. I tillegg kan det være vanskelig å finne ut av hvilket forsikringsselskap som er ansvarlig for ulykken. Derfor bør du bruke advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett.

 

De mest vanlige skadene etter en sykkelulykke er bruddskader, samt nakke- og hodeskader. Hvis du blir påkjørt når du sykler vil du ha krav på erstatning fra bilens forsikringsselskap. Dersom du blir utsatt for en sykkelulykke uten at du har noen ansvarlig skadevolder, kan du likevel ha krav på erstatning under din egen ulykkesforsikring.

 

Det er vanskelig å si noe om hva man konkret kan kreve i erstatning etter en sykkelulykke. Dette har sammenheng med at erstatning i trafikkskadesaker som utgangspunkt skal utmåles individuelt, og ellers vil være avhengig av de ulike forsikringsvilkårene. Enkelte erstatningsposter, som ménerstatning, er mer standardiserte - men disse utgjør sjelden de helt store erstatningssummene. Det er først og fremst lidt og fremtidig inntektstap som utgjør størst andel av erstatningen.

 

Utgiftene til advokat etter sykkelulykke dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Du bør derfor få advokatbistand fra Trafikkskade-advokaten.

 

Når skaden din er blitt stabil nok, vil vi hjelpe deg med å få slutterstatningen etter trafikkulykken. En erstatning etter bilulykke vil kunne bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter:

 

 

Hos Trafikkskade-advokaten kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Denne siden leveres av

Advokatfirma Robertsen AS

 

www.robertsen.no

Postadresse:

Postboks 2724, Solli

 

www.personskadesiden.no

Besøksadresse:

Sommerrogata 17

 

www.skadesiden.no

Trafikkskade-advokaten

Tlf 22 12 24 80