Whiplash

Whiplash

- Få riktig erstatning ved hjelp av riktig advokat

Whiplash kan gi krav på erstatning fra det forsikringsselskapet som er ansvarlig for trafikkskaden.

 

Hos trafikkskade-advokaten kan du lese mer og kontakte advokat. Vi gir deg svar på dine spørsmål, og hjelp med å få erstatning fra forsikringsselskapet.

 
 
 
 

Still ditt spørsmål her:

Whiplash og erstatning

Whiplash oppstår ofte ved påkjørsel bakfra. Medisinsk omtales whiplash ikke som en "skade", men som en skademekanisme som oppstår når hodet plutselig kastes hardt frem og tilbake, som i en piskesnert. Det er vanskelig å påvise at noen har fått en whiplash, og dermed er det også vanskelig å få erstatning for en slik skade. Derfor bør du bruke advokat som er dyktig på å kreve erstatning etter whiplash, og som vet hvilke grep du bør gjøre for å få erstatning for din whiplash..

 

Hvis du tror du har fått en whiplash-skade, må du komme deg til lege med en gang, og senest innen 72 timer fra ulykken skjedde. Du må også passe på at du drar til lege jevnlig etter dette slik at du får skrevet ned i journalen hvilke plager du har fått etter trafikkulykken. Hvis du ikke gjør dette, vil selskapet nekte deg erstatning for whiplash-skaden din - nesten uansett hvor plaget du er. Derfor bør du engasjere advokat tidlig, så du slipper å måtte saksøke forsikringsselskapet for å få erstatningen du har krav på.

 

Utgiftene til advokat etter trafikkskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Du bør derfor få advokatbistand fra Trafikkskade-advokaten.

 

Når skaden din er blitt stabil nok, vil vi hjelpe deg med å få slutterstatningen etter trafikkulykken. En erstatning etter bilulykke vil kunne bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter:

 

 

Hos Trafikkskade-advokaten kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Denne siden leveres av

Advokatfirma Robertsen AS

 

www.robertsen.no

Postadresse:

Postboks 2724, Solli

 

www.personskadesiden.no

Besøksadresse:

Sommerrogata 17

 

www.skadesiden.no

Trafikkskade-advokaten

Tlf 22 12 24 80