Erstatning

Erstatning ved trafikkskade

Få erstatning for ditt tap ved bruk av riktig advokat

 
 
 
 

Still ditt spørsmål her:

Erstatningspostene ved trafikkskade

Hvis du har fått en trafikkskade, så har du krav på erstatning for det tapet som trafikkulykken har påført deg. Det er egentlig bare et spørsmål om hvor mye du har krav på. Akkurat hva du kan kreve i erstatning etter en trafikkskade, er imidlertid noe som må beregnes helt konkret for deg ved å se på hvordan du og din økonomiske situasjon blir påvirket av trafikkskaden.

 

Å beregne erstatning kan være en vanskelig og innviklet prosess. Derfor finnes det advokater som har spesialisert seg på å kreve erstatning etter trafikkskade, og som kan hjelpe deg med å få den erstatningen du har krav på. Du kan blant annet komme i kontakt med slike, spesialiserte advokater her på Trafikkskade-advokaten.no.

 

Du skal fremme kravet om erstatning for trafikkskade overfor det forsikringsselskapet som forsikret bilen som forårsaket skaden. Selskapet vil da ta saken til behandling og behandle erstatningskravet. Du kan lese om selve prosessen dette medfører på vår side "trafikkskade", bl.a. ved å klikke på lenken ovenfor.

 

Erstatningen din skal dekke ditt individuelle tap. Det er dermed viktig at både advokaten din og forsikringsselskapet får all den nødvendige informasjonen om hvordan skaden påvirker deg, slik at erstatningen kan beregnes korrekt. En erstatning for trafikkskade vil normalt bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter:

 

Hva våre klienter sier

Meget fornøyd med å ha Thorsteinn Skansbo som advokat i min personskadesak. Med sin faglige dyktighet klarte han å få forsikringsselskapet til å akseptere at ulykken alene var årsak til personskaden. Han forhandlet frem et godt erstatningstilbud som han også klarte å forhandle opp med ytterligere 285 00,-

 

Med sin lange erfaring og juridiske kompetanse vil jeg anta at Advokat Skansbo er en av Norges dyktigste advokater innen personskadesaker.

 

#Kristin K.

 

 

Hans profesjonelle oppsett og fremlegging av krav, med referanser til lignende saker, gjorde at alle parter, etter noen omganger frem og tilbake, tilslutt kom til enighet om endelig erstatningsnivå.

Jeg er svært tilfreds med hans bistand som representant for meg, og vil benytte anledningen til å anbefale ham for andre i lignende situasjoner.

 

#Ove A.

Denne siden leveres av

Advokatfirma Robertsen AS

 

www.robertsen.no

Postadresse:

Postboks 2724, Solli

 

www.personskadesiden.no

Besøksadresse:

Sommerrogata 17

 

www.skadesiden.no

Trafikkskade-advokaten

Tlf 22 12 24 80