Motorsykkelulykke

Motorsykkelulykke - Få riktig erstatning ved hjelp av riktig advokat

En trafikkskade etter motorsykkelulykke kan gi store erstatningskrav, avhengig av hvordan din helse og økonomi blir påvirket av motorsykkelulykken.

 

Hos trafikkskade-advokaten kan du lese mer og kontakte advokat og få svar på dine spørsmål, og hjelp med å få erstatning fra forsikringsselskapet.

 
 
 
 

Still ditt spørsmål her:

Erstatning etter motorsykkelulykke

En motorsykkelulykke kan være veldig dramatisk, ettersom man på en motorsykkel ikke har de samme sikkerhetsforhold som man har dersom man kjører i en bil. Et erstatningskrav etter en motorsykkelulykke kan derfor bli betydelig, ettersom skadepotensialet er større. Du bør derfor bruke en adovkat som har erfaring med å kreve erstatning for trafikkskader og motorsykkelulykker.

 

Det er ikke bare de fysiske skadene etter en motorsykkelulykke som kan være gjenstand for erstatning. Det kan f.eks. tenkes at den som blir utsatt for en motorsykkelulykke får psykiske skader i tillegg til de rent fysiske. Som eksempel på psykisk skade vil kunne tenkes PTSD. De psykiske skadene skal også erstattes hvis de medfører et økonomisk tap for deg. Det er en klar fordel å engasjere advokat tidlig, og å bruke en advokat som har nok erfaring med trafikkskade til å sørge for at du får den erstatningen du har krav på.

 

Erstatning for en motorsykkelulykke oppnås gjennom forhandlinger med det ansvarlige forsikringsselskapet. Hvis man ikke blir enig med selskapet om et erstatningsoppgjør, kan man ta ut stevning for tingretten og la domstolene avgjøre hvilket erstatningskrav trafikkskaden etter motorsykkelulykken skal resultere i. Selv om det er blitt tatt ut stevning i sak om erstatning etter motorsykkelulykke, så kan du fortsatt bli enig med forsikringselskapet om et oppgjør, og det er ikke uvanlig at det oppnås slik enighet helt tett inn mot at saken skal behandles av domstolen.

 

Utgiftene til advokat etter motorsykkelulykke dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Du bør derfor få advokatbistand fra Trafikkskade-advokaten.

 

Når skaden din er blitt stabil nok, vil vi hjelpe deg med å få slutterstatningen etter motorsykkelulykken. En erstatning etter bilulykke vil kunne bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter:

 

 

Hos Trafikkskade-advokaten kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Denne siden leveres av

Advokatfirma Robertsen AS

 

www.robertsen.no

Postadresse:

Postboks 2724, Solli

 

www.personskadesiden.no

Besøksadresse:

Sommerrogata 17

 

www.skadesiden.no

Trafikkskade-advokaten

Tlf 22 12 24 80