Pensjonstap

Pensjonstap ved trafikkskade

Få erstatning for ditt tap ved bruk av riktig advokat

 
 
 
 

Still ditt spørsmål her:

Pensjonstap ved trafikkskade

Pensjonstap er også et tap som skal erstattes ved trafikkskade. Et pensjonstap betinger imidlertid at du har et inntektstap, og dermed får redusert antallet pensjonspoeng. Den reduserte inntekten vil igjen medføre at du vil få mindre utbetalt i pensjon, og ved dette oppstår pensjonstapet som man også skal ha erstatning for.

 

Jo yngre den skadelidte er, jo lenger inn i fremtiden til pensjonstapet oppstå. Jo lenger tid det er fremover til tapet oppstår, jo vanskeligere blir det å beregne pensjonstapet med noen særlig grad av nøyaktighet. Dette har sammenheng med at pensjonsordningen kan endre seg et utall ganger før den skadelidte blir pensjonist. Man må derfor forutsette at ordningen vil være nogenlunde slik den er idag og foreta beregning derfra, men her er det altså mange usikkerhetsfaktorer som kan slå inn og som kan endre pensjonstapet betydelig for den som har fått en trafikkskade.

 

Erstatningen for pensjonstap blir redusert i beregningsprosessen fordi den betales som en engangserstatning flere år før tapet faktisk oppstår. Det forutsettes at den skadelidte investerer erstatningen og får avkastning på denne, og derfor kan ikke tapet beregnes ved bare å legge sammen summene fra de forskjellige tapsårene. Jo lenger inn i fremtiden pensjonstapet oppstår, jo større blir også reduksjonen.

 

 

* * * * * *

 

Erstatningen din skal dekke ditt individuelle tap. En erstatningssak etter trafikkskade kan være en komplisert prosess, og du er derfor best tjent med en advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett. Dette gjelder ikke bare i forhold til selve beregningen av erstatning, men også i forhold til hvilke av dine og selskapets anførsler som har mulighet til å føre fram for en domstol hvis saken blir satt på spissen.

 

En erstatning for trafikkskade vil normalt bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter:

 

Denne siden leveres av

Advokatfirma Robertsen AS

 

www.robertsen.no

Postadresse:

Postboks 2724, Solli

 

www.personskadesiden.no

Besøksadresse:

Sommerrogata 17

 

www.skadesiden.no

Trafikkskade-advokaten

Tlf 22 12 24 80