Prolaps

Prolaps

- Få riktig erstatning ved hjelp av riktig advokat

Prolaps kan gi krav på erstatning fra det forsikringsselskapet som er ansvarlig for trafikkskaden.

 

Hos trafikkskade-advokaten kan du lese mer og kontakte advokat. Vi gir deg svar på dine spørsmål, og hjelp med å få erstatning fra forsikringsselskapet.

 
 
 
 

Still ditt spørsmål her:

Prolaps og erstatning

En prolaps etter en trafikkulykke kan gi sterke smerter. Prolapsen kan dermed virke nesten invalidiserende for den som opplever den. Hvis prolapsen er en trafikkskade, kan du kreve erstatning for det tapet som skaden gir deg. Det er vanskelig å si noe konkret om hva du kan kreve i erstatning for din trafikkskade uten at man går inn i din sak og ser hvordan din skade påvirker deg. Dette er noe en advokat kan hjelpe deg med, hvis vedkommende er spesialisert i personskade- og erstatningsrett.

 

Prolaps er en skade på en eller flere av mellomvirvelskivene i ryggen. Prolaps forekommer relativt ofte, og de aller fleste som har prolaps har ikke ryggsmerter. Noen personer får imidlertid kraftige smerter ved prolaps, eksempelvis personer som er født med trange forhold i ryggmargskanalen og området rundt nerveroten. Hvis du er blant dem som har smerter etter prolapset, og som opplever at dette hemmer deg i jobb eller hjemme, så kan du kreve erstatning hvis prolapset har oppstått som en følge av en trafikkulykke.

 

Det er mange som får prolaps uten at man kan si noe sikkert om hvordan prolapsen har oppstått. Forsikringsselskapet vil derfor ofte påstå at din prolaps ikke kan være utløst av ulykken, men at du ville fått prolaps uansett om ulykken hadde skjedd etter ikke. Hvis du blir møtt med denne type anførsler så vil den medisinske dokumentasjonen i din sak kunne være helt avgjørende. Det er derfor viktig at du oppsøker lege tidlig og opprettholder kontakt med lege gjennom hele erstatningssaken, slik at du kan dokumentere hvordan din helsemessige utvikling har vært siden ulykken skjedde.

 

Det er også viktig at du kontakter advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett, slik at du får det erstatningsoppgjøret du har krav på. Utgiftene til advokat etter trafikkskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Du bør derfor få advokatbistand fra Trafikkskade-advokaten.

 

Når skaden din er blitt stabil nok, vil vi hjelpe deg med å få slutterstatningen etter trafikkulykken. En erstatning etter bilulykke vil kunne bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter:

 

 

Hos Trafikkskade-advokaten kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Denne siden leveres av

Advokatfirma Robertsen AS

 

www.robertsen.no

Postadresse:

Postboks 2724, Solli

 

www.personskadesiden.no

Besøksadresse:

Sommerrogata 17

 

www.skadesiden.no

Trafikkskade-advokaten

Tlf 22 12 24 80