Kneskade

Kneskade

- Få riktig erstatning ved hjelp av riktig advokat

Kneskade kan gi krav på erstatning fra det forsikringsselskapet som er ansvarlig for trafikkskaden.

 

Hos trafikkskade-advokaten kan du lese mer og kontakte advokat. Vi gir deg svar på dine spørsmål, og hjelp med å få erstatning fra forsikringsselskapet.

 
 
 
 

Still ditt spørsmål her:

Kneskade og erstatning

Kneskade er en relativt vanlig trafikkskade, og kan resultere i et betydelig erstatningskrav. I alle fall vil dette kunne gjelde for den som er avhengig av å bevege seg en del i jobben, og som på grunn av kneskaden ikke lenger kan jobbe som tidligere. Har du fått en kneskade som du vurderer å kreve erstatning for, bør du kontakte en advokat som har erfaring med personskade- og erstatningsrett.

 

Kneskader kan ramme alle strukturer i kneet. Ettersom en kneskade kan gi store smerter med en gang, er det ofte vanskelig å få gjennomført en god undersøkelse rett etter trafikkulykken. Dette er noe som gjør behandlingen av kneskader vanskelig. Har kneskaden oppstått i en trafikkulykke, kan du kreve erstatning for det økonomiske tapet som kneskaden gir deg. En advokat som er vant til å jobbe med erstatningssaker og trafikkskade vil kunne hjelpe deg med å fremme erstatningskravet overfor det ansvarlige forsikringsselskapet.

 

Det er imidlertid vanskelig for en advokat å si noe konkret om hva du kan få i erstatning for kneskaden din, uten at advokaten setter seg ordentlig inn i din sak. Dette er fordi man alltid må gå konkret til verks når man skal beregne erstatning etter personskade. Det er med andre ord spørsmål om hvordan kneskaden påvirker din økonomiske situasjon som er avgjørende for hvor mye du kan få i erstatning. En slik konkret erstatningsberegning vil en advokat med erfaring i trafikkskadesaker kunne hjelpe deg med.

 

Det er også viktig at du kontakter advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett, slik at du får det erstatningsoppgjøret du har krav på. Utgiftene til advokat etter trafikkskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Du bør derfor få advokatbistand fra Trafikkskade-advokaten.

 

Når skaden din er blitt stabil nok, vil vi hjelpe deg med å få slutterstatningen etter trafikkulykken. En erstatning etter bilulykke vil kunne bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter:

 

 

Hos Trafikkskade-advokaten kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Denne siden leveres av

Advokatfirma Robertsen AS

 

www.robertsen.no

Postadresse:

Postboks 2724, Solli

 

www.personskadesiden.no

Besøksadresse:

Sommerrogata 17

 

www.skadesiden.no

Trafikkskade-advokaten

Tlf 22 12 24 80