Mopedulykke

Mopedulykke

- Få riktig erstatning ved hjelp av riktig advokat

En trafikkskade etter mopedulykke kan gi store erstatningskrav, avhengig av hvordan din helse og økonomi blir påvirket av mopedulykken.

 

Hos trafikkskade-advokaten kan du lese mer og kontakte advokat og få svar på dine spørsmål, og hjelp med å få erstatning fra forsikringsselskapet.

 
 
 
 

Still ditt spørsmål her:

Erstatning etter mopedulykke

Mopedulykke kan gi krav på erstatning for de trafikkskadene som oppstår. Hvis du blir utsatt for en mopedulykke og får en trafikkskade, kan du fremme et krav om erstatning overfor forsikringsselskapet til den bilen som var årsak til trafikkulykken. Hvis du vurderer å kreve erstatning etter en mopedulykke, bør du bruke en advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett. Ved riktig valg av advokat, øker også mulighetene for at du får riktig erstatning.

 

Selv om en moped ikke kjører i det helt store hastighetene, kan en mopedulykke gi store personskadert. Dette er fordi en moped ikke gir samme beskyttelse som man har i en bil, og at det dermed skal mindre til før man får en alvorlig skade. En mopedulykke hvor mopeden treffer en annen bil, kan eksempelvis medføre at mopedisten blir kastet mange meter bortover før han eller hun lander på asfalt.

 

Det er vanskelig å si noe om hva man konkret kan kreve i erstatning etter en mopedulykke. Dette har sammenheng med at erstatning i trafikkskadesaker som utgangspunkt skal utmåles individuelt. Enkelte erstatningsposter, som ménerstatning, er mer standardiserte - men disse utgjør sjelden de helt store erstatningssummene. Det er først og fremst lidt og fremtidig inntektstap som utgjør størst andel av erstatningen.

 

Utgiftene til advokat etter mopedulykke dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Du bør derfor få advokatbistand fra Trafikkskade-advokaten.

 

Når skaden din er blitt stabil nok, vil vi hjelpe deg med å få slutterstatningen etter trafikkulykken. En erstatning etter bilulykke vil kunne bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter:

 

 

Hos Trafikkskade-advokaten kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Denne siden leveres av

Advokatfirma Robertsen AS

 

www.robertsen.no

Postadresse:

Postboks 2724, Solli

 

www.personskadesiden.no

Besøksadresse:

Sommerrogata 17

 

www.skadesiden.no

Trafikkskade-advokaten

Tlf 22 12 24 80