Resultater

Våre resultater

- Hver personskadesak er forskjellig, og tilsynelatende like skader kan påvirke ulike personer på svært ulike måter. Nedenfor kan du likevel lese om noen få av de resultatene vi har oppnådd for våre klienter.

 

Ta kontakt med oss og finn ut hvordan vi kan hjelpe deg i din erstatningssak.

Still ditt spørsmål her:

 
 
 
 

Ta kontakt

Ved å kontakte Trafikkskade-advokaten, sikrer du deg spesialisert advokat i din sak om erstatning etter trafikkskade.

 

La oss hjelpe deg i din erstatningssak.

Trafikkskade-advokaten

Advokatfirma Robertsen AS

Postboks 2724 Solli

0204 OSLO

Ring eller send en epost

(+47) 22 12 24 80

oslo(a)robertsen.no

Tilbudt 480.000 av selskapet

- endte opp med 1.700.000

Mann (53) ble utsatt for en alvorlig trafikkulykke og klemskade mellom to lastebiler mens han var på jobb. Han fikk flere ribbeinsbrudd, lungekollaps, leverskade og ødelagte tenner etter ulykken. Forsikringsselskapet ønsket å gjøre opp saken med kr 480.000,- og utsatte skadelidte for et betydelig press i den forbindelse. Vi rådet ham til ikke å akseptere dette, og et halvt år senere hadde vi lykkes med å forhandle erstatningen opp til kr. 1.700.000,-

Erstatningen økte med over 400%

En kvinne (27) ble skadet i en trafikkulykke, og fikk kneskade som medførte at hun ikke lenger kunne jobbe i helsevesenet. Da vi overtok saken, hadde selskapet fremsatt tilbud om kr 580.000,- som tidligere advokat anbefalte henne å akseptere. Kvinnen hadde vært delvis hjemmeværende i forbindelse med at hun hadde små barn, og forsikringsselskapet mente hun burde fungere i annen jobb. Skansbo gjenopptok forhandlingene med selskapet, og med særlig vekt på at NAV hadde uføretrygdet kvinnen, ble partene til slutt enige om en sluttutbetaling på ytterligere kr 2.250.000,- i tillegg til det kvinnen tidligere hadde mottatt.

 

Nektet ansvar, må punge ut

Mann ble truffet av en syklist, og fikk personskade. Da syklisten ble frikjent i straffesaken, avviste forsikringsselskapet ansvar for mannens økonomiske tap. Advokat Hestnes stevnet da forsikringsselskapet for Oslo tingrett og fikk medhold i at selskapet har ansvar for å erstatte mannens fulle økonomiske tap. Dette omfattet inntektstap, hans utgifter og menerstatning for den varige skade han ble påført som følge av påkjørselen.

Fra avslag til 1.280.000,- i erstatning

Mann (54) ble påkjørt bakfra da han hadde stanset bilen for rødt lys. Selskapet avviste ethvert krav og anført at det ikke forelå årsakssammenheng mellom mannens plager. Mannen engasjerte advokat Thorsteinn J. Skansbo, som tok en gjennomgang av selskapets standpunkt og påviste flere punkter som selskapet og rådgivende lege hadde oversett.

Etter dette gikk selskapet med på at det ble innhentet en spesialisterklæring, og spesialisten bekreftet årsakssammenheng mellom mannens plager og den ulykken selskapet var ansvarlig for. Mannen oppnådde etter dette i forhandlinger med selskapet en erstatning på kr 1.280.000,-

Mann fikk 1,8 millioner i erstatning

Mann (32) ble påkjørt i en rundkjøring, og fikk betydelige nakke- og ryggsmerter etter ulykken. Mannen hadde hatt ryggsmerter også før ulykken, og selskapet stilte seg derfor tvilende til om det var årsakssammenheng mellom ulykken og de plagene mannen hadde. Vi forhandlet på vegne av mannen i flere runder med selskapet, og han fikk til slutt 1,8 millioner i samlet erstatning.

 

Andre lenker

På vår andre nettside, Personskadesiden, kan du lese mer om oss, hvem vi er:

 

 

Har du fått en trafikkskade og skal søke erstatning, kan det også være flere andre nettressurser som du ønsker å se på. Lenker til noen av disse, ser du her:

 

Utgiftene til advokat i trafikkskadesaker dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Det lønner seg derfor å få profesjonell bistand og råd hvis du skal kreve erstatning etter en trafikkulykke. Forsikringsselskapet er ikke din venn, men vil prøve å minske erstatningen der den kan. Da må du ha hjelp til å få erstatningen du fortjener.

 

Hos oss kommer du i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Trafikkskade-advokaten sikrer deg og dine erstatning

Denne siden leveres av

Advokatfirma Robertsen AS

 

www.robertsen.no

Postadresse:

Postboks 2724, Solli

 

www.personskadesiden.no

Besøksadresse:

Sommerrogata 17

 

www.skadesiden.no

Trafikkskade-advokaten

Tlf 22 12 24 80